/CAT Code-كات كود

CAT Code-كات كود

كات كود

هي مسابقه هتتعمل على مدار شهرين، فيها هنعرض كذا فكره لمشروع وكل تيم هيختار الفكره الى هيشتغل عليها بحيث ان كل فكره هيشتغل عليها اكتر من تيم. افضل تطبيق وتخطيط للفكره الواحده هيكسب المسابقه وياخد جوايز بعد نهايه الشهرين. كل فكره هيكون ليها منتور ممكن تستشيره، وفى الاخر هو الى بيحدد اي مشروع هو صاحب احسن تطبيق و تخطيط


CAT Code

A coding contest that takes place for two months. There’s several ideas and every team should pick an idea to work on so that an idea would have multiple teams working on it. Only one team shall win as the best team to make a solution to the idea a team is working on. every idea will have a winning team. For each idea there will be a mentor that you may consult for technical issues, and a mentor chooses the winning team once the contest ends.


We will announce ideas and mentors and working environment soon. Stay tuned..